Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZKAN KARACA


Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZKAN KARACA
Eğitim ve Çalışma Hayatı:

2009: Doktora, Diş Hekimliği (Periodontoloji) Yeditepe Üniversitesi
1998: Y. Lisans, Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesiebru.ozkan@yeditepe.edu.tr

Detaylı Bilgi

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerdeki (SCI ve SCI-expanded kapsamındaki) yayınlar 
-

Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar 
-

Uluslararası bildiri kitabı olan sunumlar
1.Özkan E, Kuru B, Cakar G, Yılmaz S: Allomatrix Injectable Putty for the Treatment of Generalized Aggressive Periodontitis. J Dent Res, Issue. 85, Special Issue C, 0151, 2006 (Poster sunumu).
2. Ozkan E, Yılmaz S, Çakar G, Eren Kuru B, Şençift K, Kazazoglu E, Çöloğlu S. Sinus Augmentation with Delayed Placement of Implants in the Presence of Platelet Rich Plasma and Bovine Derived Xenograft. Astra Tech Dental World Congress, 4-7 June, 2008, Washington,DC (Poster sunumu).
3. Ozkan E, Yılmaz S, Çakar G, Eren Kuru B. Sinus Floor Augmentation Using Platelet Rich Plasma and Bovine Derived Xenograft. J Clin Periodontol, 36, Supplement 9, EUABS065895, 139, 2009 (Poster sunumu)

 Uluslararası kitap (veya kitap bölümü) çevirisi veya editörlüğü-
-
Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar
1., Özkan E, Çakar G, İpçi Dirikan Ş, Noyan Ü, Yılmaz S. Demineralize Kemik Matriksi ve Kalsiyum sülfat kombinsyonunun generalize agresif periodontitisli hastalardaki kemik içi defektlerin tedavisinde kullanımının klinik ve radyografik olarak incelenmesi. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,2010, Cilt 2, 4: 32-37.
2-Çakar G, Özkan E, İpçi Dirikan Ş, Noyan Ü, Yılmaz S. Demineralize Kemik Matriksi ve Kalsiyum sülfat kombinasyonunun kronik periodontitisli hastalardaki kemik içi defektlerin tedavisinde kullanımının klinik ve radyografik olarak incelenmesi: Olgu Serisi. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi,2010; Cilt 44 (2):125-132.
3-Karaca E, İpçi Dirikan Ş, Gürlüman G, Kuru B, Şençift K, Kazazoğlu E, Çöloğlu S, Yılmaz S. Sinus ogmentasyonunda trombositten zengin plazma ile sığır kaynaklı kemik grefti kombinasyonunun radyografik ve histolojik olarak değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,2011,Cilt 3 (2): 54-59.

Ulusal bildiriler
1. Özkan E, Yılmaz S, Kuru B, Çakar G: Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Demineralize Kemik Matriksi ile Sentetik kalsiyum Sülfat Kombinasyonu Etkinliğinin İncelenmesi, Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi ve 16. Bilimsel Sempozyumu, 21-23 Eylül 2006, Çeşme, İzmir (Sözlü sunum)
2. Yılmaz S, Özkan E, Yildirim B, Çakar G, Eren Kuru B. Sinüs Ogmentasyonunda Otolog Trombosit Konsantrasyonu ve Sığır Kaynaklı Kemik Grefti Kombinasyonunun Kullanılması: Bir Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği, 37. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2007, Antalya (Sözlü Sunum)
3. Özkan E, Yılmaz S, Çakar G, Kuru B, Şençift K, Kazazoğlu E, Çöloğlu S. Sığır Kaynaklı Kemik Grefti ve Trombositten Zengin Plazma Kullanımı ile Sinüs Ogmentasyonunun Radyografik ve Histolojik Değerlendirmesi. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul (Sözlü Sunum).
4. Karaca Ozkan E, Çakar Gürlüman G, Kuru B, Şençift K, Kazazoğlu E, ,Çöloğlu S, Yılmaz S. Clinical Radiographical and Histological Evaluation of Platelet Rich Plasma and Bovine Derived Xenograft in Two-Stage Sinus Augmentation. Periodontal Regeneration: Current and Future Aspects Symposium,9-10 Haziran 2011, Konya (Poster Sunumu)

 

İdari Görevler

Joint Commission Akreditasyon Komitesi

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 

Türk Periodontoloji Derneği 
European Federation of Peridontology, 
İstanbul Dişhekimleri Odası
Türk Diş Hekimliği Lazer akademisi derneği (DİLAD)
Avrupa Resitasyon Derneği üyesi 
 

Ödüller

Ozkan E, Yılmaz S, Çakar G, Kuru B, Şençift K, Kazazoğlu E, Çöloğlu S: Sinus Floor Augmentation Using Platelet Rich Plasma and Bovine Derived Xenograft, Astra-Tech Best Poster Clinical Research ödülü, 2009