Doç. Dr. Senem SELVİ KUVVETLİ (Ana Bilim Dalı Başkanı)


Doç. Dr. Senem SELVİ KUVVETLİ (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Eğitim ve Çalışma Hayatı:

2003: Yardımcı Doçentlik
1996-2002: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği, Pedodonti / Doktora
1990-1995: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği / Y. Lisanssenem.kuvvetli@yeditepe.edu.tr

Detaylı Bilgi

Yayınlar

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

1. Gençay K, Seymen F, Kuvvetli SS, Kızıltan B In vitro evaluation of pH changes induced by calciun hydroxide liners. Quintessence International 2004; 35: 560-2 
2. Kuvvetli SS, Tuna EB, Çıldır ŞK, Sandallı N, Gençay K. Evaluation of the fluoride release from orthodontic band cements Am J Dent 2006; 19: 275-8. 
3. Çaglar E , Sandalli N, Twetman S, Selvi S, Ergeneli S, Kavaloglu S.Consumption of yogurt with Bifidobacterium DN- 173 010 and its effect on dental caries risk factors. Acta Odont Scand, 2005; 63: 317-320. 
4. Kuvvetli SS, Seymen F, Gençay K. Management of an unerupted dilacerated maxillary central incisor: A case report. Dental Traumatology 2007 Aug;23(4):257-61. 
5. Caglar E, Kuscu OO, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Sandalli N. A probiotic lozenge administered medical device and its effect on salivary mutans streptococci and lactobacilli. Int J Paediatr Dent. 2008 Jan;18(1):35-9. 
6. Caglar E, Kuscu OO, Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Sandalli N, Twetman S. Short-term effect of ice-cream containing Bifidobacterium lactis Bb-12 on the number of salivary mutans streptococci and lactobacilli. Acta Odontol Scand. 2008 Jun;66(3):154-8. 
7. Kuvvetli SS, Sandalli N, Topcuoglu N, Kulekci G. Antibacterial efficacy of diode and Er:YAG laser irradiation in experimentally contaminated primary molar root canals. J Clin Pediatr Dent. 2009 Fall;34(1):43-8.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. F. Seymen, K. Gençay, B. Kızıltan, S. Selvi. In Vitro Evaluation of pH Changes of Root Canal Sealers, J of Marmara University Dental Faculty 1(3):2-6, 2001.
2. K. Gençay, F. Seymen, S. Selvi. In Vitro Evaluation of Fluoride Release From Fissure Sealants, A Comparative Study, J of Marmara University Dental Faculty 4(4):2-7, 2001.
3. Sandallı N, Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Ergeneli S. “The pediatricians” role in the oral health of children. OHDMBSC, 2007;VI(4): 18-27.
4. Sandallı N, Caglar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Kuvvetli SS. Xylitol chewing gum consumption in a group of 12 year old İstanbul school children. OHDMBSC, 2008;VII(1): 14-18.
5. Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Sandallı N. Prevalence of noncavitated and cavitated carious lesions in a group of 5-year-old Turkish children in Kadikoy, Istanbul. J Dent Child (Chic). 2008 May-Aug;75(2):158-63.
6. Caglar E, Kuvvetli SS, Sandallı N. Safety of play equipment and surfaces for children in playgrounds in relation to dental trauma. OHDMBSC 2010; IX(2): 7-12.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

1. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. Oral health knowledge and attitudes of primary school children in Istanbul, Turkey. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster)
2. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. Oral health status of children in Istanbul, Turkey. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster)
3. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. Dental anomalies and maloclusions in 6-12 years old children. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster)
4. Gençay K, Seymen F, Selvi S. In vitro evaluation of fluoride release from fissure sealants, a comparative study. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster)
5. The pediatricians’ role in the oral health of children. N.Sandallı, S.S.Kuvvetli, Ş.K.Çıldır, S.Ergeneli, G.Işıksal, C.Özçelik, H.Sabuncu. Joint meeting of the Continental European, Israeli and Scandinavian (NOF) Divisions of the IADR 25-28 August, 2004 (Poster)
6. Antibacterial effect of laser irradiations in primary molar root canals. SS Kuvvetli, N Sandalli, G Kulekci, N Topcuoglu. Annual meeting IADR Continental European and Israeli Divisions, Thessaloniki, Greece. September 26-29, 2007(Poster),
7. Determinative Factors in pain perception during dental local anesthesia. Kuşçu OO, Sandalli N, Caglar E, Cildir S, Kuvvetli SS, Hacinlioglu N. Annual meeting IADR Continental European and Israeli Divisions, Thessaloniki, Greece. September 26-29, 2007 (Sözlü sunum)
8. Caglar E, Kuscu OO, Cildir SK, Kuvvetli SS, Sandalli N. Effect of ice-cream containing Bifidobacterium lactis Bb-12 on salivary mutans streptococci and lactobacilli. 9th European Congress of Pediatric Dentistry. Dubrovnik, Croatia. May 29th-June1st 2008. Abstract no O32. (Sözlü sunum)
9. Kuvvetli SS, Cildir SK, Caglar E, Topcuoglu N, Sandalli N. Antibacterial efficacy of NaOCl/ Biopure MTAD, diode laser and NaOCl/EDTA in primary molars. 22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry Munich, Germany, 17-20 June 2009 (Sözlü sunum)
10. Kuvvetli SS, Cildir SK, Sandalli N, Aykor A. Effect of a CPP-ACP paste, F-toothpastes and orange juice on enamel hardness. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Jointly with the British Society pf Paediatric Dentistry. Harrogate, UK, 03-06 June 2010 (Sözlü sunum)
11. Nazli S, Cildir SK, Kuvvetli SS, Topcuoglu N, Sandalli N. Antibacterial efficacy of NaOCl / Biopure MTAD, Diode Laser and NaOCl/EDTA in permanent incisors. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Jointly with the British Society pf Paediatric Dentistry. Harrogate, UK, 03-06 June 2010 (Sözlü sunum)
12. Kuvvetli SS, Kazandag MK, Sandalli N, Kiper D, Alp F, Hacinlioglu N. Treatment of immature permanent incisors with pulp necrosis and apical periodontitis: A case series. 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop. Istanbul, Turkey, March 31-April 2 2011(Poster).
13. Guler N, Kuvvetli SS, Sandalli N. Unilateral mandibular condyle fracture in an 8 year old: Treatment and one year follow-up. 23th International Congress of IAPD. Athens, Greece, 15-18 June 2011 (Poster)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2000; 34(1): 29-33.
2. Sandalli N, Kuvvetli SS, Caglar E, Kavaloglu S, Ergeneli S. Kuron kırığı görülen sürekli dişlerin kendi kırık parçaları ile restorasyonları. Y.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 7Tepe Klinik 2005; 1:33-40
3. Senem Selvi Kuvvetli, Koray Gençay. Başlangıç çürükleri tanı yöntemleri. Dental Tribune, Ocak-Şubat 2006; 3(1): 12-15.SabitEÜ. Dişhek Fak Derg 2006; 27: 135-44.
4. Senem Selvi Kuvvetli, Nüket Sandallı. Sabit ortodontik tedavi gören hastalarda ağız hijyeninin sağlanması ve diş çürüklerinin önlenmesi. EÜ. Dişhek Fak Derg 2006; 27: 135-44.
5. Senem Selvi Kuvvetli, Nüket Sandallı. Çocuklarda ve genç erişkinlerde temporomandibular rahatsızlıklar: Literatür derlemesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2007; 2: 1-9.
6. Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Sandallı N. Erken çocukluk dönemi çürükleri: Etiyolojisi, epidemiyolojisi, koruyucu yaklaşımlar ve tedavisi. Y.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 7Tepe Klinik 2(1):48-55, 2008.
7. Kuvvetli SS, Sayınsu K, Sandallı N. İntruziv Lüksasyon Görülen Sürekli Kesici Dişlerin Ortodontik Olarak Sürdürülmesi: Bir Olgu Raporu. Y.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 7Tepe Klinik 2009; 2(3): 42-47.
8. Kuvvetli SS, Sandallı N, Çalışkan S. Beş yaşındaki bir grup Türk çocuğunda süt dişlenmesinde kavitesiz ve kaviteli diş çürüklerinin yaygınlığının değerlendirilmesi. G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011; 28(3): 143-150.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı bulgularının değerlendirilmesi. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
2. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin kalıtsal ve edinsel diş anomalilerinin değerlendirilmesi. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
3. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
4. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
5. Seymen F, Gençay K, Kızıltan B, Selvi S. Kanal dolgu materyallerinin pH değişimlerinin in vitro olarak incelenmesi. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
6. Selvi S, Seymen F, Gençay K. Kuron katlanması görülen gömük bir üst kesici dişin tedavisi. 12. Türk Pedodonti Derneği Kongresi May 27-31, 2003 (Poster)
7. Gençay K, Seymen F, Selvi S, Kızıltan B. Kalsiyum hidroksit kaide materyallerinin pH değişimlerinin in vitro olarak incelenmesi. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
8. Kuvvetli SS, Gençay K. Beş farklı dolgu materyalinin fluorid salınım özelliklerinin in vitro koşullarda karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 13. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Fethiye, May 25-29, 2003 (Sözlü sunum)
9. Sandallı N, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS. Korunmaya muhtaç çocuklarda özgüven ve ağız-diş sağlığı davranışları arasındaki ilişkiler. 13. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Fethiye May 25-29, 2003 (Sözlü sunum)
10. Pedodontide kullanılan farklı simantasyon materyallerinin fluorid salınım düzeylerinin in vitro koşullarda değerlendirilmesi. Kuvvetli SS, Tuna EB, Çıldır ŞK, Sandallı N, Gençay K. 13. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Fethiye May 25-29, 2003 (Sözlü sunum)
11. Kuvvetli SS, Ergeneli S, Çıldır ŞK, Sabuncu H, Sandallı N. Okul öncesi çocuklarda inaktif ve aktif çürük lezyonlarının sıklığının belirlenmesi. 14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Kemer May 11-15, 2005 (Sözlü sunum)
12. SS Kuvvetli, N Sandalli, G Kulekci, N Topcuoglu. Enterococcus Faecalis ile enfekte edilmiş süt azı kök kanallarında Diod ve Er:YAG lazer uygulamalarının antibakteriyel etkisinin incelenmesi DİLAD 1.Kongresi İstanbul 9-11 Kasım, 2006. (Sözlü Sunum)
13. Kuşcu OO, Sandallı N, Küçüktepe C, Çağlar E, Çıldır SK, Kuvvetli SS, Hacınlıoğlu N.
Ağrısız Lokal Anestezi Teknikleri” Etkinliğinin Dişhekimliği Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Bildiri no 15. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Sözlü sunum)
14. Kuvvetli SS, Çağlar E, Kuşcu OO, Çıldır SK, Sandallı N. Probiyotik İçeren Emziklerin Tükürük Mutans Streptokok ve Laktobasil Düzeylerine Etkisi. Bildiri no 39. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Sözlü sunum)
15. Hacınlıoğlu N, Serger O, Sandallı N, Kuvvetli SS. Çocuklarda diyet analiz formlarının ağız ve diş sağlığı açısından önemi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Sözlü sunum)
16. Kuvvetli SS, Sayınsu K, Çıldır SK, Sandallı N. Üst çene kesici dişlerinde görülen dikey yönde lüksasyonlar ve tedavileri. 14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi May 11-15, 2005 (Poster)
17. Sandallı N, Çağlar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Kuvvetli SS, Honkala S. Bir grup İstanbullu 12 yaş okul çocuğunda ksilitli sakız kullanma ve bilgi düzeyi. 14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Kemer May 11-15, 2005 (Poster)
18. Sandallı N, Kuvvetli SS, Çağlar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Işıksal G. Farklı derinliklerde kuron kırığı görülen sürekli kesici dişlerin kendi kırık parçaları ile restorasyonları. 14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Kemer May 11-15, 2005 (Poster)
19. Kuvvetli SS, Sandallı N. Cleidocranial dysostosis: Bir olgu raporu. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Poster)
20. Nazlı S, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Topçuoğlu N, Çağlar E, Sandallı N, Külekçi G. NaOCl/MTAD, Diod Lazer ve NaOCl/EDTA’nın antibakteriyel etkinliğinin in vitro koşullarda karşılaştırılması. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009 (Sözlü sunum)
21. Alp F, Çağlar E, Kuvvetli SS, Kuşcu ÖÖ, Çıldır ŞK, Sandallı N. Farklı dentin bağlayıcı sistemlerin dentine bağlanma kuvvetlerinin in vitro koşullarda karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009 (Sözlü sunum)
22. Çalışkan S, Kuvvetli SS, Alp F, Nazlı S, Ayözger CC, Sandallı N. 5 yaşındaki bir grup Türk çocuğunda süt dişlenmesindeki diş çürüğü durumunun değerlendirilmesi. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009 (Sözlü sunum)
23. Ayözger CC, Kuvvetli SS, Sandallı N. Travma nedeniyle lüksasyona uğrayan daimi kesici dişlere tedavi yaklaşımı: İki olgu raporu. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009 (Poster sunumu)
24. Özbey H, Kuvvetli SS, Sandallı N. Bir herediter duyusal ve otonomik nöropati Tip 4 olgusuna diş hekimliği açısından yaklaşım. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Midyat / Mardin 20-23 Mayıs 2010 (Poster sunumu)
25. Kuvvetli SS, Güler N, Germeç-Çakan D, Sandallı N. Süt dişlenmesinde görülen dentoalveolar proçess kırıklarının tedavisi: İki olgu raporu. 18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul 01-03 Nisan 2011 (Poster sunumu).
 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Türk Pedodonti Derneği (TPD)
2. Diş Hekimliği Lazer Akademis Derneği (DİLAD)
3. International Association of Pediatric Dentistry (IAPD)
4. European Academy of Pediatric Dentistry (EAPD)
 

Ödüller

1. THE EAPD SCIENTIFIC AWARD RESEARCH FOR ORAL HEALTH AND NUTRİTİON: Çağlar E, Kuşçu ÖÖ, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Sandallı N. Effect of an ice-cream containing Bifidobacterium lactis Bb-12 on salivary mutans streptococci and lactobacilli. 9th EAPD Congress, May 29-June 1 2008, Dubrovnik, Croatia.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı