Doç. Dr. Hare GÜRSOY


Doç. Dr. Hare GÜRSOY
Eğitim ve Çalışma Hayatı:

2015: Doçentlik tarihi
2007: Yardımcı Doçentlik Tarihi
2005: Doktora, Doctor of Philosophy (PhD) Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji Anabilim Dalı
2001: Y. Lisans/ Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesihare.gursoy@yeditepe.edu.tr

Detaylı Bilgi

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. H. Gursoy, J. Tanalp, H. Yurdaguven, B. Kayahan. Treatment of A Cervıcal Resorptıve Defect In A Mandibular First Premolar: An 18-Month Follow-Up”. J Dental Scien. 2013, pp.1-5.(in press)

2. H. Gursoy, C. Ozcakir-Tomruk, J. Tanalp, S. Yilmaz. Photodynamic therapy in dentistry:A Literature Review. Clinical Oral Investigstion. Clin Oral Investig. 2013, 17(4): 1113-25

3. P. Kursoglu, H. Gursoy. Removal of fractured laminate veneers with Er:YAG laser: report of two cases. Photomed Laser Surg. 2013, 31(1):41-3 4. S. Yılmaz, S. Algan, H. Gursoy, U. Noyan, B.E. Kuru, T. Kadir. Evaluation of the Clinical and Antimicrobial Effects of the Er:YAG Laser or Topical Gaseous Ozone as Adjuncts to Initial Periodontal Therapy. Photomed Laser Surg. 2013, 31(6): 293-8. 

5. H. Gursoy, G. Çakar, Ş. D. Ipcı, B. Kuru, S. Yılmaz. "In Vitro Evaluation Of The Effects Of Different Treatment Procedures On Dentıne Tubules", Photomed Laser Surg. 2012, 30(12); 695-698. 

6. S. Yilmaz, B. Kut, H. Gursoy, B. Eren-Kuru, U. Noyan, T Kadir. Er:YAG laser versus systemic metronidazole as an adjunct to nonsurgical periodontal therapy: a clinical and microbiological study. Photomed Laser Surg. 2012, 30(6):325-30. 

7. U. Iseri, C. Özçakır-Tomruk, H. Gursoy-Mert. Treatment of Epulis fissuratum with carbondioxide laser and prosthetic rehabilitation in patients with vesiculobullous disease. Photomed Laser Surg. 2009, 27(4):675-81. 

8. H. Gursoy-Mert, M. Altan-Koran U. Noyan, T. Kadir, S. Cologlu, S Yilmaz. ‘Evaluation of the Effectiveness of Er:YAG Laser & Conventional Periodontal Treatment in a Patient with Acute Streptococcal Gingivitis: A 2-Year Follow-Up’. Photomed Laser Surg. 2010, 28(6): 841-5

9. A. Arslan, D. Nalbantgil-Ozdemir, H. Gursoy-Mert, O. Malkondu, K. Sencıft: Intrusıon Of An Overerupted Mandıbular Molar Tooth Usıng Mını-Screws And Mını-Implants: A Case Report. Australian Dental Journal Aust Dent J. 2010, 55(4):457-61. 

Uluslararası diğer hakemli dergilerdeki yayınlar
1. A. Arslan, H. Gursoy, S. Cologlu. Treatment of Lymphangioma with CO2 Laser in the Mandibular Alveolar Mucosa: A Case Report: J Contemp Dent Pract. 2011 Nov 1;12(6):493-6. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 
1. H. Gursoy, S.Kuka, S. S.D.İpçi, G.Cakar, S.Yilmaz. “In vitro Evaluation of Er:YAG laser tips on root surface“. CED-IADR, 4-7 September, 2013, Florence, Italy.

2. P. M. Tekçe, G. İnce, H. Gursoy, T. Kadir, S.Yilmaz. “Probiotic containing lozanges as an adjunct to non-surgical therapy: preliminary results“. CED-IADR, 4-7 SEptember, 2013, Florence, Italy 

3. A.G. Arda Sütlüoğlu, H. Gursoy, B. Kuru, Ü. Noyan, T. Kadir, S. Yılmaz. “ Diode laser at different disinfection parameters as adjunctive to initial periodontal therapy“. CED-IADR, 4-7 SEptember, 2013, Florence, Italy 

4.H. Gursoy, G. Çakar, Ş. D. İpçi, B. E. Kuru, S. Yılmaz. Europerio 7, "Journal of Clinical Periodontology Supplement 13","In vitro Evaluation of the Effects of Different Treatment Procedures on Dentine Tubules ", 329 pp., Vienna, Austria, June 2012. 

5.O.L. Tunar, H. Gürsoy, G. Çakar, B.E. Kuru, S. Yilmaz. “Evaluation of the effects of different desensitizing procedures on dentine tubules: an in vitro study. “ Europerio 7, Vienna, Austria, June 2012. 

6.S. Algan, H. Gursoy, U. Noyan, B. Kuru, T. Kadir, S. Yılmaz. “Evaluatıon Of Er:Yag Laser Versus Topıcal Gaseous Ozone As Adjunctıves To Non-Surgıcal Perıodontal Therapy: A Clınıcal And Mıcrobıologıcal Study“. Europerio 7 Congress, Vienna, Austria, June 2012. 

7.M. Bektaş, H. Gursoy, U. Noyan, B. Kuru, T. Kadir, S. Yılmaz. “Comparıson Of Systemıc Metronıdazole And Topıcal Gaseous Ozone As Adjunctıves To Non-Surgıcal Perıodontal Therapy: A Clinical And Mıcrobıologıcal Study“. Europerio 7 Congress, Vienna, Austria, June 2012. 

8. H. Gursoy, G. Çakar, S.D. İpcİ, B. Kuru, S Yilmaz. “In Vıtro Evaluatıon Of The Effects Of Different Treatment Procedures On Dentine Tubules“. 13th World Federation For Laser Dentistry (WFLD) Congress, 26 – 28 April 2012, Barcelona, Spain 

9. O.L. Tunar, H. Gursoy, G. Çakar, B. Kuru, S. Yılmaz. “Evaluation of desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate and Er:YAG laser on dentinal tubules: an in vitro study“. World Federation For Laser Dentistry (WFLD) 13th WFLD Congress, 26 – 28 April 2012, Barcelona, Spain 

10. S. Algan, H. Gursoy, U. Noyan, B. Kuru, T. Kadir, S. Yılmaz. “Evaluatıon Of Er:Yag Laser Versus Topıcal Gaseous Ozone As Adjunctıves To Non-Surgıcal Perıodontal Therapy: A Clınıcal And Mıcrobıologıcal Study“. 13th World Federation For Laser Dentistry (WFLD) Congress, 26 – 28 April 2012, Barcelona, Spain 

11. C. Özçakır Tomruk, Z. Özkurt, H. Gürsoy-Mert, K. Şençift. “Evaluation of status, knowledge levels and attitude of students in Yeditepe University Faculty of Dentistry on hepatit B infection”, 16th of the Balkan Society of Stomatology Congress, Bucharest, Romania, April-May 2011. 

12. Z. Özkurt, C. Özçakır Tomruk, H. Gürsoy, S. Dölekoğlu, E. Kazazoğlu. “The cross-infection control in dental practice: Evaluation of patient attitude and susceptibility”, 16th of the Balkan Society of Stomatology Congress, Bucharest, Romania, April-May 2011. 

13. C. Özçakır-Tomruk, Z. Özkurt, H. Gürsoy-Mert, K. Şençift. “Patients’ knowledge and awareness of dental implants in a Turkish subpopulation”, 2nd Balkan Association of Maxillofacial Surgeons (BAMS) and 5th Oral and Maxillofacial Surgery Society, Turkey (ACBID) in conjuction with Pan Arab Society of Oral & Maxillofacial Surgery and in conjunction with 7th International Congress of Iranian Oral Maxillofacial Surgery Annual Meeting, Antalya, Turkey, May, 2011. 

14. H. Gürsoy-Mert, C Özçakır-Tomruk. “Herpes Labialis de Yeni Bir Tedavi Yaklasimi: Topikal Ozon: Bir Olgu Bildirimi - A new Therapeutic Approach in the treatment of Herpes Labialis: Topical Ozone: A case report. “Turk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 18. Uluslararasi Bilimsel Kongresi, 02-06 Ekim 2011, Antalya Türkiye.

15. H. Gürsoy Mert, A.H. Arslan, C. Özçakır Tomruk. “Farklı Agiz Gargaralarinin Gomuk Yirmi Yas Dis Cekimi Sonrasi Alveolar Osteitis ve Yara Enfeksiyonu Gelisimi Uzerine Etkisi: Cift-Kor, Randomize, Klinik, Kontrollu Pilot Calisma. “ Turk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 18. Uluslararasi Bilimsel Kongresi, 02-06 Ekim 2011, Antalya Türkiye.

16. H. Gürsoy-Mert C. Özçakır Tomruk, A.H. Arslan. “Bifosfanat nekrozlu hastalarda destekleyici bir tedavi yaklasimi: topikal ozon: 2 vaka raporu - A supportive approach in the management of bisphosphonate related osteonecrosis of the jaws: report of two cases. “ Turk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 18. Uluslararasi Bilimsel Kongresi, 02-06 Ekim 2011, Antalya Türkiye.

17. B. Kuru, S. Akyüz, O. Kuşçu, H Gursoy, T Kadir, E. Ekşioğlu-Demiralp. “Aggressive Periodontitis in Primary Dentition: A report of 2 cases“. 1st International Congress of Oral Medicine, June 2-5, 2005, İstanbul, Turkey.

18. H Gursoy, U Noyan, S Yılmaz, E Demiralp, B Kuru. Neutrophil Functions Before and After Periodontal Treatment in Generalized Aggressive Periodontitis. Journal of Clinical Periodontology, Supplement 7, 33, Abs no: 279(21), page: 184(59), 2006.

19. A. Arslan, D. Nalbantgil-Ozdemir, H. Gursoy-Mert, O. Malkondu, K. Sencift. “Intrusıon Of An Overerupted Mandıbular Molar Tooth Usıng Mını-Screws And Mını-Implants: A Case Report. “ BASS kongresi, 12-19 April 2007, İstanbul.

20. B. Kuru, S. Akyüz, O. Kuşçu, H. Gursoy, T. Kadir, E. Ekşioğlu-Demiralp. “Severe Perıodontıtıs And Early Tooth Loss Assocıated Wıth Hypophosphatasıa:Report Of Two Cases: “ Europerio 6, 4-6 June, Stockholm, Sweden.

21. H. Mert-Gursoy, M.A., Koran, U Noyan T Kadir, S. Yımaz, S. Cologlu: “Comparison Of Er:Yag Laser&Amp;Conventİonal Perıodontal Treatment in A Patient Representing with Severe Gingival Lesions:2-Year Follow-Up:A Case Report “. Europerio 6, 4-6 June, Stockholm, Sweden.

22. B Kut, H. Gursoy-Mert, B Kuru, U Noyan, T Kadir, S Yılmaz: “Er:Yag Laser Versus Systemic Metranidozole As An Adjunct to Non-Surgical Periodontal Therapy : A Clinical And Microbiological Study“. Europerio 6, 4-6 June, Stockholm, Sweden. 

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler
1. S. Dölekoğlu, H. Gürsoy-Mert, Z. Özkurt, C. Özçakır Tomruk, C. “Panoramik Mandibular İndeks ile Total Diş Eksikliği Olan Hastaların Değerlendirilmesi”, Akademik Dental, (Accepted for publication).

2. H. Gürsoy-Mert, S. Dölekoğlu, C. Özçakır Tomruk, Z. Özkurt, Z. “Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde ağız diş sağlığı tutum ve davranışlarının belirlenmesi“ . Akademik Dental, (Accepted for publication).

3. Z. Özkurt, C. Özçakır-Tomruk, H. Gürsoy-Mert, S. Dölekoğlu, E. Kazazoğlu. “Diş hekimliği pratiğinde çapraz enfeksiyon kontrolü: Hasta tutum ve duyarlılığının incelenmesi”, Cumhuriyet Dent J 2011;14(2):106-112

4. C. Özçakır-Tomruk, Z. Özkurt, H. Gürsoy-Mert, K. Şençift. “Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan enfeksiyonlar, enfeksiyon kontrolü ve hepatit B enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerinin, tutumlarının ve hepatit B aşılanma ve serolojik durumlarının değerlendirilmesi”, Cumhuriyet Dent J 2011;14(2):78-91 

5. Z. Ozkurt, H. Gursoy. “Dişhekimliğinde Ozon Uygulamaları. Türk Diş Hekimliği dergisi. Türk Diş Hekimliği Dergisi 2012, vol: 83, 8-11.

6. C. Özçakır-Tomruk, H. Gürsoy-Mert. “Diyabet ve Dişhekimliği”, Yeditepe Klinik Dergisi, 2, 27-31 (2010)

7. C. Özçakır-Tomruk, H. Gürsoy-Mert. “Diş hekimliğinde antimikrobiyal fotodinamik terapi”. Yeditepe Klinik Dergisi, 2, 38-41 (2010) 

8. S. Yılmaz, H. Gursoy-Mert. “Lazer ve Dişhekimliği“. Dişhekimliği Dergisi. 4/2009, yıl:20, sayı:88,sy:36-39. 

9. H. Gursoy-Mert, S. Yılmaz. “Dişeti pigmentasyonları ve tedavisi“. Dişhekimliği Dergisi. Kasım, 2009. 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. H. Gursoy, B. Kuru, U. Noyan, D Argun, S Yılmaz, E Demiralp. “Agresif Periodontitis: Vaka Raporları“. Türk Periodontoloji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, 30 Ağustos-4 Eylül, 2003, Antalya.

2. H. Gürsoy-Mert, E. Demiralp, Ü. Noyan, S. Yilmaz, B. Kuru. “Generalize Agresif Periodontitisli Olgularda Nötrofil Fonksiyonları“. Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi ve 16. Bilimsel Sempozyumu, 21-23 Eylül 2006, Çeşme, İzmir.

3. H. Mert-Gürsoy, M.A. Köran, Ü. Noyan, T. Kadir, S. Yimaz. “Akut Dişeti Lezyonlarıyla Karakterize Bir Hastada Er:YAG Lazer ve Konvansiyonel Periodontal Tedavinin Klinik ve Mikrobiyolojik Karşılaştırması: 8 Aylık Takip: Olgu Bildirimi“. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul.

4. H. Mert-Gürsoy, E. Demiralp, U. Noyan, S. Yilmaz S., B. Kuru. “Generalize Agresif Periodontitis ve Kronik Periodontitis Hastalarında Lenfosit Alt Gruplarının Tayini“. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul.

5. H. Mert-Gürsoy, B. Kuru, C. Kabadayı, S. Yımaz. “Dişeti Melanin Hiperpigmentasyonunun Er:YAG Lazer ile Tedavisi: 3 Aylık Takip“. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul. 

6. B. Kut, H Gürsoy-Mert, B. Kuru, U. Noyan, T. Kadir, S. Yılmaz. “Başlangıç Periodontal Tedaviye ek olarak Kullanılan Er:YAG Lazer ve Sistemik Metronidazol Kullanımının Klinik ve Mikrobiyolojik Etkinliklerinin Karşılaştırılması“. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi, 29-31 Ekim, 2009, İstanbul.

7. M. Bektaş, S. Algan, H. Gürsoy-Mert, U. Noyan, B. Kuru, T. Kadir, S. Yılmaz. “Kronik Periodontitis Hastalarında Başlangıç Periodontal Tedaviye ek olarak Kullanılan Ozonun Klinik ve Mikrobiyolojik Olarak Değerlendirilmesi: Vaka Serisi“. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi, 29-31 Ekim, 2009, İstanbul. 

Verilen konferanslar
1.Periodontoloji ve Oral cerrahi lazer uygulamaları. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi. DİLAD İstanbul, Mart 2010. 

2.Dental İstanbul Kongresi, İstanbul Cevahir Otel Kongre Merkezi, Ozon ve Dişhekimliği, 23-24 Kasım, 2010. 

3.İstanbul Dişhekimleri Odası. Periodontal tedavide lazer ve ozon kullanımı Ataköy, Yunus Emre Kültür Merkezi. 11 Kasım 2010. 

4.Ankara Diş Hekimleri Odası Kongresi, Muayenehane Pratiğinde Ozon Jeneratörleri. 8-11 Aralık 2010. 

5.İstanbul Dişhekimleri Odası. Periodontoloji ve Cerrahide Lazer uygulamaları. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Konferans salonu. 13 Aralık 2010.

Projeler

1-Project supported by: Bio Gaia-Sweeden, Long-Term Evaluation of The Effect of Probiotic Containing Lozenges (Prodentis) as an Adjunct to Initial Periodontal Therapy: A Randomized, Double Blinded, Placebo-Controlled, Clinical Study
 

Administrative Positions

Yeditepe Universitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, WEB sitesi komisyonu üyesi 
Yeditepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, YÜDBAT, Danışma Kurulu Başkanı 
 

Sürekli Hakemli Dergilerde Alınan Görevler

Journal of Microbiology, (Editorial Board)
Cumhuriyet Dental Journal, (Editorial Board) 
 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Periodontoloji Derneği Avrupa Periodontoloji Derneği Diş hekimliği lazer Akademisi Derneği (DILAD) (Başkan)