Doç. Dr. Elif Delve BAŞER CAN


Doç. Dr. Elif Delve BAŞER CAN
Eğitim ve Çalışma Hayatı:

2009: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği, Endodonti / Doktora
2004: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği / Y. Lisanselif.baser@yeditepe.edu.tr

Detaylı Bilgi

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities )
1. Gerek M, Başer ED, Kayahan MB, Sunay H, Kaptan RF, Bayırlı G. Vertical root fracture resistance of teeth after ultrasonic and masserann retrieval of fractured instruments. International Endodontic Journal 2012; 45: 429-34.

2. Başer Can ED, Gerek M, Kayahan MB, Mohsenı K, Sunay H, Bayirli G. Comparison of two different preparation protocol of Ni-Ti Rotary PathFile-ProTaper instruments in simulated s-shaped canals. Acta Odontol Scand. 2013 Jun 24. (yayına kabul edildi)

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler
1. Başer ED, Bayırlı G. PathFile Sistem, İstanbul Diş Hekimleri Odası Dergisi, Mayıs/Haziran 2011, 68-71

2. Başer Can ED, Kayahan MB. Dış Kök Rezorpsiyonları. Türk Diş Hekimliği Dergisi 2013 (yayına kabul edildi)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Sözlü Bildiriler
1. Başer ED, Aslan B, Tatar I, Uysal S. Comparision of the Homogeneity of Different Root Canal Obturation Systems, 10. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, 23-25 Eylül, 2010, İstanbul, Türkiye, 

2. Başer ED, Gerek M, Kayahan MB, Mohseni K, Sunay H, Bayırlı G. Canal Transportation of Ni-Ti Rotary PathFile-ProTaper with a New Protocol in Simulated S-Shaped canals, 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 14-17 Eylül,2011, Roma, İtalya, 

3. Gerek M, Başer ED, Kayahan MB, Sunay H, Kaptan RF, Bayırlı G. Vertical root fracture resistance of teeth after ultrasonic and masserann retrieval of fractured instruments. 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. 14-17 Eylül, 2011, Roma, İtalya

Poster sunumları
1. Asal A, Baser ED, Tuğay A. Root canal treatment in mandibular canines with two roots and two canals: a report of three cases, 11th Congress of the Balkan Stomatological Society, 11-14 Mayıs, 2006, Saray Bosna, Bosna Hersek, 

2. Baser ED. Non-surgical retreatment of teeth with periapical lesions: a report of three cases, 11th Congress of the Balkan Stomatological Society, 11-14 Mayıs, 2006, Saray Bosna, Bosna Hersek, 

3. Sonat B, Baser ED. Non-surgical root canal treatment of dens invaginatus in a maxillary lateral incisor: case report, 11th Congress of the Balkan Stomatological Society, 11-14 Mayıs 2006, Saray Bosna, Bosna Hersek 

4. Baser ED, Asal A. Treatment procedure of acute apical abscess: case reports, 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, 12-14Nisan, 2007,İstanbul, Türkiye 

5. Asal Calı A, Bayalan Aldemir A, Baser ED. Treatment of intrusively and extrusively luxated maxillary central incisors, one week after the traumatic injury: a case report, 13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 06-08 Eylül, 2007, İstanbul, Türkiye 

6. Yılmaz G, Baser ED. The treatment of external root resorption following e-PTFE membrane application, International Association of Dental Research (IADR) Continental European Division (CED), Israeli Division (ID) Meeting, 26-29 Eylül, 2007, Selanik, Yunanistan 

7. Sevimay S, Acık L, Baser ED. Healing of large periapical lesion and molecular identification using polymerase chain reaction14th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 23-26 Eylül, 2009, Edinburgh, İskoçya,

8. Başer ED, Aslan B, Tatar I, Uysal S. Comparision of the Homogeneity of Different Root Canal Obturation Systems, International Association for dental Research (IADR) General Session,14-17 Temmuz, 2010, Barselona, İspanya, 

9. Sevimay S, Gürbüz A, Başer ED, Yılmaz Ş. In vitro cytotoxicity evaluation of different root canal sealers, 10. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Sempozyumu, , 23-25 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye 

10. Başer ED, Kaptan RF. Kök kanalı tedavisi sırasında apikalden sodyum hipoklorit taşması: Vaka Raporu. Türk Endodonti derneği 11. Uluslararası Kongresi 27-28 Nisan 2012 , Point Barbaros Otel-Istanbul 

11. Tanalp J, Gerek M, Başer ED, Kayahan MB, Timur T. Dişhekimliği Fakültesi Son Sınıf öğrencilerinin rubber dam hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Türk Endodonti derneği 11. Uluslararası Kongresi 27-28 Nisan 2012 , Point Barbaros Otel-Istanbul

Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Sevimay S, Aslan B, Akyüz G, Başer ED. Lateral kondenzasyon, MicroSeal ve System B kök kanal dolgu tekniklerinin karşılaştırılması, Türk Endodonti Derneği 3. Endodonti Sempozyumu, 25-27 Nisan, 2008, Antalya, Türkiye, 

2. Karagöz Ş, Başer ED. Endodontik-Periodontal kombine lezyonlu bir dişin tedavisi: vaka raporu, Türk Endodonti Derneği 3. Endodonti Sempozyumu, 25-27 Nisan, 2008, Antalya, Türkiye, Poster Sunumu

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Endodonti Derneği
Avrupa Endodonti Derneği (ESE-Certified member)